Splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del sporazuma, z drugimi besedami rezervacije (ki se manifestira v elektronskem naročilu rezervacije in elektronskem potrdilu o rezervaciji ter vplačani akontaciji) med podjetjem Adria Villas d.o.o. (v nadaljevanju opisano kot Adria Villas) in gostom, ki se prijavlja za najem določene počitniške hiše ali počitniškega apartmaja (v nadaljevanju opisano kot nastanitev). V primeru, da je v posamezni ponudbi glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v ponudbi. Podjetje Adria Villas zagotavlja storitve v skladu z objavljenimi informacijami, opisom, terminom in potrjeno rezervacijo, razen v primeru izjemnih okoliščin (ukrepanje vlade, vojne, političnih in drugih nemirov, državljanskih sporov, industrijskih nesoglasij, delovnih sporov, stavk, naravnih ali jedrskih nesreč, požarov, kraje, epidemije, pandemije, druge bolezni, okvare ali okvare opreme, vremenskih razmer, karantene, zdravstvenih ali carinskih predpisov, tehničnih ali administrativnih težav s prevozom, zaprtja letališč, spremembe voznega reda trajektov, okvare vozil, pomanjkanja vode in druge spremembe, na katere nimamo vpliva). Adria Villas vam ni dolžan zagotoviti vračila (avans in/ali preostalega zneska, celotnega zneska nastanitev), če nastanitev ne morete uporabljati zaradi višje sile, ki ne preprečuje zagotavljanja nastanitvene storitve.

2. OBVEZNOSTI PODJETJA ADRIA VILLAS IN GOSTA

Upoštevajte, da kljub temu, da ste z nami sklenili storitev najema nastanitve, Adria Villas v tem procesu nastopa v imenu in za račun svojih partnerjev – lastnikov nastanitev. Zato v trenutku urejanja nastanitev vi kot gost vstopite v pogodbeno razmerje z našim partnerjem, ki nosi vse pogodbene pravice in obveznosti in ki vam je dolžan zagotoviti storitev nastanitve, kot jo zahtevate in v smislu njenih zmogljivosti, ki smo vam jih predstavili.

Niti Adria Villas niti njegovi partnerji niso odgovorni za dejanja ali opustitve dejanj katerega koli vladnega organa, njegovih uradnikov ali uslužbencev ali katerega koli zaposlenega ali agenta letalskih družb, prodajalcev kart, drugih kopenskih prevoznikov, ladijskih družb ali operaterjev, organizatorjev križarjenj ali trajektov, vseh prevoznikov, hotelirjev ali drugih ponudnikov nastanitev, vseh drugih ponudnikov turističnih storitev, turističnih vodičev, potovalnih agencij in/ali ponudnikov gostinskih storitev, drugega blaga in storitev, s katerimi ste se dogovarjali v času bivanja v nastanitvi pod našo ponudbo, nad katero Adria Villas (vključno z morebitnimi podružnicami in povezanimi osebami) ali njeni partnerji nimajo neposrednega nadzora.

Adria Villas ni odgovoren za nobeno poškodbo, izgubo, smrt, neprijetnosti, zamudo, škodo na osebni lastnini ali drugo škodo, povezano z zagotavljanjem katerega koli blaga ali storitev, ne glede na to, ali je posledica, vendar ne omejeno na, učinke višje sile, bolezni, pandemije in epidemije, vojni zločini, državljanski nemiri, nemiri, škoda, ki jo povzročijo živali, stavke ali druge delovne dejavnosti, kakršna koli kriminalna ali teroristična dejanja, preveliko število rezervacij ali slaba storitev, zastrupitev s hrano, mehanske ali druge okvare letal ali drugih prevoznih sredstev ali odpoved katerega koli drugega transportnega mehanizma za zagotovitev pravočasnega prihoda ali odhoda in morebitnih dogodkov, ki so zunaj nadzora in/ali vpliva Adria Villas. Na primer, Adria Villas ne bo odgovoren za nezmožnost uporabe nastanitve zaradi odločitev tretjih oseb in s tem za vračilo morebitnih zneskov, prejetih od gosta, niti ne bo dolžan zagotoviti spremembe že dogovorjenega datuma nastanitve. Odločitev o vračilu morebitnih zneskov ali spremembi termina v - že dogovorjeni nastanitvi - je odvisna od volje lastnika, za katero se nastanitev dogovarja.

Če vam je Adria Villas na kakršen koli način pomagal pri rezervaciji ponudnika storitev, je vaše razmerje s tem ponudnikom predmet pogojev, ki veljajo za take dobavitelje glede zadev, ki ne morejo biti izrecno predmet naše pogodbe z njimi, in zlasti veljavne zakone, zahteve in politike katere koli vlade, vladnega organa ali uslužbenca, vključno z vizumom, vstopom, izstopom ali tranzitom.

Adria Villas ni odgovorna za kakršne koli pogoje ali zahteve katere koli tretje osebe, ki vam nudi določeno storitev med vašim dopustom, razen storitve nastanitve. Če se odločite, da ne želite obiskati nobene države ali dela države, ki ste jo nameravali obiskati, zaradi katerega koli zakona, pogojev ali zahtev katere koli vlade, uradnika ali agenta, ste sami odgovorni za vse stroške in pristojbine, izgubo ali škodo ki nastanejo zaradi tega, ter kakršni koli stroški odpovedi ali spremenjeni stroški.

Adria Villas ni odgovorna za nobeno poškodbo, izgubo, pritožbo, škodo ali kakršno koli posebno, eksemplarično, kaznovalno, posredno ali posledično škodo kakršne koli vrste (vključno, a ne omejeno na izgubljeni dobiček), povezano z uspešnostjo ali nedelovanjem katerega koli potnika, ponudnik storitev, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, odškodninski odgovornosti, objektivni odgovornosti ali kako drugače. To vključuje, vendar ni omejeno na, neizvrševanje, ki je posledica stečaja, reorganizacije, plačilne nesposobnosti, razpustitve ali likvidacije ponudnika potovalnih storitev. V primeru neizvržbe, ki je posledica stečaja, reorganizacije, plačilne nesposobnosti, razpustitve ali likvidacije ponudnika potovalnih storitev, je treba vaš zahtevek nasloviti na ponudnika potovalnih storitev in ne na Adria Villas, njegove predstavnike ali partnerje.

Ob prihodu je gost dolžan lastniku nastanitvenega objekta oz. izvajalcu storitve predati dokument o potrditvi rezervacije ali voucher in osebne dokumente vseh gostov v posameznem objektu, da lahko gostitelj izvede zakonsko določeno prijavo gostov v pristojni lokalni turistični organizaciji. Podjetje Adria Villas pošlje gostu dokumente za potovanje (potrdilo o rezervaciji ali voucher in obvestilo oz. napotke pred potovanjem) po elektronski pošti pred prihodom v nastanitev, v kolikor je bil plačan avans oziroma celotna storitev v kolikor je to navedeno v ponudbi, najpogosteje pa je to ob rezervaciji. Gost je dolžan preveriti ali morda za vstop v državo, v kateri je izbrani počitniški kraj, potrebuje vizum. V primeru nespoštovanja teh obveznosti gost nosi stroške in odgovarja za svojo škodo. Informacije o času prihoda in času odhoda v nastanitev so zapisane na potrditvi o rezervaciji ali na voucherju.

Možno je, da imajo nekateri partnerji posebne pogoje v zvezi s svojimi nepremičninami, ki bodo poleg teh pogojev veljali tudi za vašo nastanitev. Adria Villas vas bo o tem obvestil med postopkom sklepanja pogodbe za nastanitev. V primeru kakršnega koli neskladja med pogoji našega partnerja in temi pogoji bodo prevladali pogoji partnerja, razen če so pogoji partnerja v nasprotju z zakonom ali neizvršljivi, v tem primeru bodo prevladali naši pogoji. Poleg tega imajo partnerji Adria Villas hišni red, to je pogoje uporabe nastanitve, ki jih je potrebno spoštovati in vam bodo predstavljeni v sami nastanitev.

Gost uporablja nastanitve in druge storitve na lastno odgovornost. Podjetje Adria Villas ne prevzemajo nobene odgovornosti, če se poškoduje gost ali njegova lastnina, ali da gost povzroči škodo v nastanitvenih objektih. Podjetje Adria Villas prav tako ne prevzema odgovornosti za nevšečnosti, nastalih zaradi začasnega izpada elektrike, prekinitve dobave plina, nedelujoče kanalizacije, dobave vode in podobnih posledic višje sile. V objektih, kjer je bazen, gost uporablja bazen na lastno odgovornost in prevzema odgovornost za nadzor nad mladoletnimi otroci. Bazeni v objektih niso ograjeni, nimajo varnostnika/reševalca ter so na določenih predelih globlji. Prav tako podjetje Adria Villas ne prevzema nobene odgovornosti pri uporabi plaže ob objektu. Gost je obveščen, da plaže nimajo reševalcev in je zato v celoti odgovoren za svoja dejanja in nadzor nad mladoletnimi otroci v bližini morja in v njem. Z izvršeno rezervacijo se gost obveže, da bo, v kolikor bi gostitelju povzročil škodo (npr. na inventarju), stroške poravnal gostitelju na licu mesta. Kakršne koli pritožbe s strani sosedov ali pristojnih lokalnih oblasti glede prekomernega hrupa in motnje nočnega miru so podlaga, da gostitelj zahteva izpraznitev nastanitve brez povrnitve stroškov.

3. POGOJI REZERVACIJE IN REZERVACIJA NASTANITVE

Rezervacije, sporazumi, plačila in odpovedi glede nastanitve se sprejemajo izključno po elektronski poti. Ob rezervaciji gost posreduje vse podatke, ki so potrebni za izvedbo rezervacije (v večini primerov je to ime in priimek, število udeležencev, elektronski naslov ter telefonsko številko). V kolikor je v bivalni enoti več oseb, kot jih je zavedenih na dokumentu (voucher), ima tisti, ki oddaja nastanitev, pravico nenajavljene goste odsloviti. Z izvršitvijo rezervacije (vplačilom avansa) gost potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji ter da se z njimi v celoti strinja. Z določili Splošnih pogojev se gost lahko seznani na spletni strani Adria Villas.

Ko obiščete našo spletno stran, stopite v stik z nami preko nje, nam pošljete e-pošto ali nas kontaktirate po telefonu, z nami komunicirate elektronsko, to pomeni, da izrazite svojo voljo, da vstopite v elektronsko obliko komunikacije z Adria Villas.

Postopek sklepanja pogodbe/sporazuma o nastanitvi poteka izključno po e-pošti ali z uporabo možnosti takojšnje rezervacije na naši spletni strani (za več o tem si oglejte spodnje razlage). Elektronsko obliko komuniciranja uporabljamo tudi za dostavo vseh obvestil, najav, informacij,… ki so potrebna za prihod.

Rezervacije nastanitev potekajo izključno po e-pošti ali preko opcije Takojšnja rezervacija na naši spletni strani. V zvezi s prvo možnostjo vam bomo po e-pošti poslali ponudbo za bivanje v izbrani nastanitvi, ki jo lahko sprejmete samo po e-pošti. Prek e-pošte posredujete podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev pogodbe o nastanitvi. V nasprotnem primeru se sporazum/pogodba ne sklene.

Celoten postopek sklenitve sporazuma/pogodbe (vključno z dostavo potrebnih podatkov) lahko zaključite preko opcije Takojšnja rezervacija na naši spletni strani.

Po telefonu je možno dobiti informacije, ne pa rezervirati nastanitve. Upoštevajte, da je ob rezervaciji potrebno navesti število gostov, ki ne sme presegati maksimuma, predpisanega s pogoji posamezne nastanitve.

Upoštevajte, da ste odgovorni, da nam posredujete točne in resnične podatke. Če ne posredujete pravilnih in resničnih podatkov, ste odgovorni za vse stroške, to je posledice, ki nastanejo zaradi napačnih podatkov.

4. CENA NASTANITVE

Cena vključuje osnovno storitev, kakor je opisana na spletni strani Adrija Villas. V nastanitveni enoti so na razpolago osnovni higienski pripomočki za začetek, po porabi le-teh pa si gost priskrbi svoje. Cene nastanitev so objavljene v evrih. Podjetje Adria Villas si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen (v primeru spremembe cen s strani osebe, ki nudi storitev ali zaradi spremembe tečaja), vendar mora gostom, ki so že vplačali avans za določeno rezervacijo, zagotoviti ceno nastanitve, ki je bila navedena na ponudbi, ko so vplačali avans. Pri določenih nastanitvah je potrebno posebno doplačilo za končno čiščenje in turistično takso, kar bo posebej označeno pri ponudi.

Vse nastanitve iz naše ponudbe so objavljene na naši spletni strani. Za vsako nastanitev je podroben opis vsebine, lokacije in cene, priložene pa so tudi ustrezne fotografije nastanitve.

Adria Villas si pridržuje pravico do spremembe cenika storitev in informacij brez predhodne objave na spletni strani. Spremembe cenika nastanitev in storitev pa v nobenem primeru ne bodo vplivale na že opravljene rezervacije in/ali pogodbene nastanitve.

V primeru napake pri ceni ali kakršne koli druge opustitve si Adria Villas pridržuje pravico do prilagoditve cen ali kakršnih koli drugih popravkov. V ceno nastanitve so vključeni stroški vode, plina, elektrike, interneta, vzdrževanja bazena in zunanjih površin ter uporaba posteljnine, brisač in kuhinjskih krp ipd. Cene vključujejo DDV.

Nekatere nastanitve posebej zaračunavajo dodatne storitve, kot so končno čiščenje notranjosti, ogrevanje bazena, prisotnost hišnih ljubljenčkov, turistično takso itd. Storitve, ki se dodatno zaračunavajo, bodo posebej navedene v posebnih pogojih posamezne nastanitve. Zato vas prosimo, da se pri izbiri nastanitev seznanite s storitvami, ki niso vključene v ceno nastanitev.

5. PLAČILO 

Po tem, ko s potrditvijo ponudbe izberete nastanitev in predvideno obdobje bivanja, vam Adria Villas na vaš elektronski naslov pošlje ponudbo za plačilo z zneskom nepovratnega avansa. Avans je vključen v ceno bivanja. Avans ste dolžni plačati v roku navedenem na ponudbi.

Nastanitev se šteje za rezervirano po plačilu avansa. Ko bo plačilo vidno na našem TRR, vam bomo poslali potrdilo o rezervaciji, ki bo vsebovalo podatke o rezervaciji, vplačanem znesku in znesku ki ga morate še plačati.

Glede plačila preostalega zneska cene nastanitvi vas prosimo, da upoštevate, da se pogoji plačila razlikujejo glede na izbrano nastanitev. Namreč, ker nastanitve niso v naši lasti, ampak v lasti naših partnerjev, je način plačila preostanka cene odvisen od pogojev partnerja (npr. partner zahteva plačilo preostanka cene ob prihodu v gotovini, nekateri 21 dni pred prihodom). Zato vas prosimo, da to preverite v ponudbi ali nas kontaktirate po elektronski pošti, če vas zanima način plačila preostanka cene nastanitve za določeno nastanitve.

Končni račun za nastanitev storitev vam bo izstavil neposredno partner Adria Villas in vam ga dostavil po zaključku nastanitvene storitve. Račun bo izstavljen za celoten znesek cene nastanitvi (vključno s celotnim zneskom predhodno plačanega avansa).

Adria Villas sprejema plačilo avansa s kreditno kartico (Visa, Maestro, MasterCard) ali z bančnim nakazilom. Preostanek cene nastanitve, v kolikor je po pogojih nastanitve potrebno plačati pred prihodom, se plača z bančnim nakazilom.

Če plačate z bančnim nakazilom, ste odgovorni za vse stroške bančne transakcije. Celotno plačilo za vašo nastanitev mora biti nakazano na račun Adria Villas.

Adria Villas uporablja WSPay za spletno plačevanje. WSPay je varen sistem spletnega plačevanja, plačila se izvajajo v realnem času s kreditnim in debetnim karticam ter drugimi plačilnimi metodami. WSPay kupcu in trgovcu zagotavlja varen vpis in prenos vnesenih podatkov o kartici, kar potrjuje PCI DSS certifikat, ki ga ima WSPay. WSPay uporablja 256-bitni šifrirni SSL certifikat in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišjo stopnjo varovanja podatkov pri vpisu in prenosu podatkov.

6. PRAVICE GOSTA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI

V primeru, da gost želi zamenjati ali odpovedati rezervacijo, ki je bila narejena na njegovo zahtevo, mora to napraviti pisno (po e-mailu). Pod spremembe se smatra sprememba števila oseb ali sprememba datuma začetka in/ali konca uporabe nastanitev oz. storitve, potrebno pa je javiti najkasneje 31 dni pred začetkom koriščenja storitve. V primeru, da zamenjava rezervacije ni mogoča in gost zaradi tega odpove potrjeno rezervacijo, se upoštevajo spodaj navedeni pogoji odpovedi rezervacije.

Sprememba rezervacije je možna samo za rezervirani nastanitveni objekt, kar pomeni, da se ne more koristiti za drugo nastanitev. Torej je sprememba rezervacije možna samo za že rezervirano nastanitev.

V primeru odpovedi nastanitve se avans in preostanek cene nastanitve ne vrneta, ne glede na razlog odpovedi.

Če 30% avansa ne poravnate v roku navedenem na ponudbi, bo Adria Villas vašo rezervacijo odpovedal.

Če preostalega 70% zneska cene nastanitve ne poravnate v rokih, o katerih boste obveščeni ob dogovoru o nastanitvi in s potrditvijo, si Adria Villas pridržujejo pravico do odpovedi nastanitve storitve, pri čemer obdrži celoten znesek avansa. V vsakem primeru, v situacijah, ko ste dolžni plačati preostanek cene nastanitve pred prihodom v nastanitev, vas bo Adria Villas pravočasno opomnil na obveznost plačila, da nastanitev ne bo odpovedana.

7. PRAVICA PODJETJA ADRIA VILLAS DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI

Podjetje Adria Villas in partner si pridržujeta pravico do spremembe ali odpovedi rezervacije v primeru, da nastopijo okoliščine, na katere nimata vpliva, kot je bolezen ali smrt partnerja ali njegove ožje družine, ter izredne okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti ali odpraviti (naravne nesreče, kot so potresi, poplave, sanitarne motnje, požari, suše, vojne, stavke, teroristične akcije in omejitve, ki jih izda vlada, prepoved zapuščanja države in podobne višje sile), prodaja nastanitvenega objekta ali menjava lastnika nastanitvenega objekta.

Če podjetje Adria Villas ali partner odpove rezervacijo, gost ni upravičen do odškodnine s strani podjetja, podjetje pa mu je le dolžno vrniti že vplačani znesek. Podjetje Adria Villas si pridržuje pravico do odpovedi rezervacije, gosta pa bo nemudoma obvestil o nastali situaciji. Podjetje Adria Villas se bo trudilo v skladu z dobrimi poslovnimi običaji gostu posredovati informacije tudi o storitvah, ki sicer niso v ponudbi, z namenom, da mu olajša nastalo situacijo.

8. VARŠČINA OB PRIHODU V NASTANITEV

Nekateri partnerji lahko zahtevajo varščino za svoje nastanitve za zavarovanje pred kakršno koli škodo, naključno škodo ali podobnimi dogodki, ki jih povzroči vaša malomarnost, izguba lastnine, dodatno čiščenje ali neporavnani računi, do katerih bi lahko prišlo med vašim bivanjem. Hkrati pa ste v primeru, da taka škoda nastane in presega višino vplačane varščine, odgovorni partnerju povrniti celoten strošek nastale škode.

Morebitne zahteve za višino varščine vam bomo potrdili med postopkom rezervacije nastanitve ali sporazuma/pogodbe o nastanitvi.

Partner bo pred odhodom iz nastanitve ocenil, ali je varščino potrebno vrniti ali jo obdržati in v kakšni višini. Če pa zaradi zgodnjih/poznih odhodov to ne bo mogoče, bo pregled nastanitve opravljen po vašem odhodu, vračilo zneska pologa pa bo partner nakazal naknadno na vaš račun. Adria Villas si pridržuje pravico, da vas naknadno kontaktira, če se pri pregledu nastanitve ugotovi, da morate poleg tega, da partner zadrži celoten znesek varščine, še dodatno razliko do dejanske višine škode.

Če ob prihodu odkrijete kakršne koli težave ali škodo, jih morate takoj prijaviti partnerju ali agenciji, da se izognete nesporazumom po koncu bivanja.

9. PRTLJAGA

Adria Villas ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, kot tudi ne za krajo prtljage ali dragocenosti, ki se nahajajo v nastanitvenem objektu ali pri drugem izvajalcu storitve. Izgubljena prtljaga ali kraja se lahko prijavita lastniku nastanitvenega objekta ter na policijski postaji.

10. POTNI LISTI, OSEBNI DOKUMENTI IN PROŠNJE ZA VIZUME

Za vstop na Hrvaško je potreben veljaven potni list ali osebna izkaznica (za državljane EU). Svetujemo vam, da pred potrditvijo rezervacije ali ureditvijo nastanitve preverite svoj potni list in/ali osebno izkaznico in ugotovite, ali bo ostala veljavna ves čas potovanja. Priporočljivo je, da storite enako za potnike, ki prihajajo z vami. Adria Villas ne odgovarja, če storitve nastanitev ne boste mogli koristiti zaradi neustreznih potnih in/ali osebnih dokumentov.

Svetujemo vam tudi, da pred rezervacijo na pristojnem veleposlaništvu preverite, ali potrebujete vizum za vstop v Republiko Hrvaško. Adria Villas ne odgovarja, če storitve nastanitev ne boste mogli koristiti zaradi neizpolnjevanja pogojev za pridobitev vizuma za vstop v Republiko Hrvaško.

11. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Dolžni ste spoštovati carinske in devizne predpise. Če zaradi neupoštevanja predpisov ne morete nadaljevati potovanja, nosite vse stroške in posledice, ki zaradi tega nastanejo.

12. POTOVALNO ZAVAROVANJE

Adria Villas ni dolžan zagotoviti potovalnega zavarovanja vam ali vašim spremljevalnim potnikom za namene njihovega bivanja v nastanitvi.

Pridobitev turističnega zavarovanja pa ni pogoj za sklenitev pogodbe o nastanitvi. Prav tako zaposleni v Adria Villas niso usposobljeni, pooblaščeni ali dolžni odgovarjati na tehnična vprašanja o ugodnostih, izključitvah in pogojih katerega koli ponujenega zavarovanja, niti za ocenjevanje primernosti obstoječe zavarovalnice kritega zavarovanca.

13. ZDRAVSTVENI POGOJI POTOVANJA IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

Če imate določeno zdravstveno stanje, ki vam na potovanju povzroča težave, in razmišljate o potovanju, vam svetujemo, da se pred potovanjem posvetujete s svojim zdravnikom. To še posebej velja, če zdravstveno stanje zahteva vsakodnevno rutinsko nego, nujno oskrbo ali če gre za rizično nosečnost.

Adria Villas in njegovi partnerji ne morejo zagotoviti zdravstvenih storitev ali nujne oskrbe v primeru potrebe. Kot potniki ste odgovorni za vsa tveganja, incidente ali posledice, ki nastanejo med vašim bivanjem v nastanitvi in so povezani z vašim zdravstvenim ali drugače težkim fizičnim stanjem.

Adria Villas tudi ni dolžan zagotoviti zdravstvenega zavarovanja za vas ali vaše spremljevalce v času bivanja v nastanitvi. Zaposleni v Adria Villas niso usposobljeni, pooblaščeni ali dolžni odgovarjati na tehnična vprašanja o ugodnostih, izključitvah in pogojih katerega koli ponujenega zavarovanja ali ocenjevati ustreznost obstoječe zavarovalnice kritega zavarovanca.

14. REKLAMACIJE

V primeru, da so bile storitve izvedene nekvalitetno in v nasprotju z opisom na internetni strani, mora gost to pomanjkljivost nemudoma sporočiti Adria Villas in partnerju, ter mu s tem dati priložnost, da pomanjkljivost ali napako odpravi. V primeru, da gost partnerja/gostitelja ne najde ali ni zadovoljen z rešitvijo problema, mora nemudoma o tem obvestiti podjetje Adria Villas, saj v nasprotnem primeru ni upravičen do nadomestila. Gost mora pri ponudniku storitev takoj reklamirati neustrezno storitev ali pomanjkljivost po elektronski pošti na [email protected] ali po dežurni telefonski številk +386 31 348 339. Gost je dolžan sodelovati s ponudnikom storitev z dobrim namenom, da se odstranijo vzroki za reklamacijo. Če gost na mestu samem ne sprejme ponujene rešitve, ki ustreza vplačani storitvi, podjetje Adria Villas ni dolžno upoštevati nadaljnjih pritožb gosta. Če problem kljub trudu ponudnika storitev, podjetja Adria Villas, partnerja ter gosta ni rešen, mora gost najkasneje v 30-ih dneh po vrnitvi s počitnic poslati pisno reklamacijo skupaj s potrdilom ponudnika storitev, da je bila reklamacija pri njemu vložena brez uspeha, s priloženimi dokumenti in fotografijami, ki dokazujejo utemeljenost reklamacija, pisarni Adria Villas po elektronski pošti na e-poštni naslov [email protected]. Podjetje Adria Villas bo popolno dokumentirano reklamacijo, pri katerih se vzrok v času letovanja ni odpravil in je prispele v roku 30 dni, obravnaval takoj in v zakonskem roku najkasneje 14 dni poslal odgovor in morebitno nadomestilo. Najvišje nadomestilo na podlagi sporazuma/rezervacije je omejeno na višino najemne cene in je lahko le znesek za reklamirane delne storitve, ne more pa obsegati že izkoriščene storitve in tudi ne celotnega zneska. S tem se izključi pravica gosta do idealnega nadomestila za škodo.

15. SPORAZUMNO REŠEVANJE

Gost in Adria Villas bosta vse težave reševala sporazumno po mirni poti in ves čas delovala v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in z načeli dobre vere in poštenja. V primeru nerešljivih situacij bosta obe strani ponovno poskusili rešiti nesporazum na miren in lep način. Samo v primeru nerešljivosti situacije se bosta odločili za pomoč pristojnega sodišča.

Potrebujete pomoč?
Vnesite ime
Vnesite priimek
Nesite E-mail naslov
Vnesite sporočilo